Posts From Figen Kılınçalp

Eğitim Harcamalarının Gelir Vergisinden İndirilmesi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren bütün gelir vergisi mükellefleri, belirli şartlar dahilinde eğitim giderlerini beyan ettikleri

Ayrıntılar