Posts From Orhan Kayretli

Yurtdışı İşçilere yapılan ödemelere ilişkin vergileme

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinin İnşaat sektörü üzerinden gelişme göstermesi, ülke politikası olarak büyüme modelimizde lokomotif sektörün

Ayrıntılar

Azalan Bakiyeler Usulünde Binek Otomobilde Ayrılmayan Kıst Amortisman Tutarı Ne Şekilde İşleme Tabi Tutulacağı

Amortisman konusu, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, alet,

Ayrıntılar

Mükellefiyet öncesi KDV indirimi ve fatura bedellerinin gider yazılıp yazılamayacağı

Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce yapılan mal, hizmet veya amortismana tabi sabit kıymet alımlarına ilişkin yüklenilen Katma

Ayrıntılar