Posts From Sami Özgür Bostan

Gerçek kişiler bağımsız denetim yapabilirler mi?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ve AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar bağımsız

Ayrıntılar