KÖŞE YAZILARI

Gazetecilik bitiyor mu?

Ekte sizinle paylaştığım Milliyet Gazetesi’nin bugünkü bu sayfası aslında olayı çok güzel özetliyor. Tüm dünyada gazeteciler

Ayrıntılar

ABD’de ve Euro Bölgesi’nde resesyon tehdidi var mı?

Global finansal kriz başladığından beri finansal piyasalarda oyunun kuralları önemli ölçüde değişti. Özellikle uzun dönemli yatırım

Ayrıntılar

Zorunlu Trafik ve Kasko Sigortalarında Eşdeğer Parça Uygulamaları

Sigorta kapsamında karşılanan hasarlarda kullanılan yedek parçaların orijinal olup olmaması, sigorta şirketleri ve sigortalılar arasında sorunlar

Ayrıntılar

Yurtdışı İşçilere yapılan ödemelere ilişkin vergileme

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinin İnşaat sektörü üzerinden gelişme göstermesi, ülke politikası olarak büyüme modelimizde lokomotif sektörün

Ayrıntılar

Eğitim Harcamalarının Gelir Vergisinden İndirilmesi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren bütün gelir vergisi mükellefleri, belirli şartlar dahilinde eğitim giderlerini beyan ettikleri

Ayrıntılar

Ülkemizde Tarım Sigortası

Tarım Sigortalarının Türkiye’deki Kısa Geçmişi Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri, ilk defa 1872 yılında başlamıştır. Ülkemizdeki ilk tarım

Ayrıntılar

Azalan Bakiyeler Usulünde Binek Otomobilde Ayrılmayan Kıst Amortisman Tutarı Ne Şekilde İşleme Tabi Tutulacağı

Amortisman konusu, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, alet,

Ayrıntılar

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Finans Müdürü

Sevgili okuyucularım, her şirketin güncel sorunlarının başında görev karmaşası vardır, zaten para kazanma zorlaşmış bari kasamızda

Ayrıntılar

Gerçek kişiler bağımsız denetim yapabilirler mi?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ve AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar bağımsız

Ayrıntılar

Trafik Sigortası Primlerine Neler Oluyor?

Sigorta şirketleri Zorunlu Trafik Sigortası’ndan son on yıldır ciddi miktarda zarar etmektedirler. Bu çerçevede 2015 yılının

Ayrıntılar