Yılmaz SEZER

Maliye’nin Kötü Alışkanlığı Süre Uzatımı!

Değişen ticari hayat, teknolojik yenilikler, mükelleflerin ve idarenin işlemlerini kolaylaştırmak gibi çeşitli sebeplerle, vergi mevzuatında ve

Ayrıntılar

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ 2021 YILINA KADAR UZATILDI!

Uygulamada “6111 sayılı Kanun Teşviği” olarak adlandırılan/anılan teşvik, aslında 4447 sayılı Kanunun 10. maddesine istinaden gerekli

Ayrıntılar

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN “KARŞIT İNCELEME” KALDIRILMALIDIR

Bilindiği üzere yeminli mali müşavirlerce yapılan mesleki faaliyetlerden bir tanesi de “karşıt inceleme”dir. Karşıt inceleme, KDV

Ayrıntılar

KDV İadelerinin Süresi Kısaltılmalıdır

Özellikle bir süredir olduğu gibi piyasada nakit darlığı yaşanan dönemlerde, alacakların tahsil süreleri şirketler açısından önemini

Ayrıntılar

Yurtdışına Yansıtma Faturası Nasıl Düzenlenir?

Globalleşen dünya ekonomisi ve artan uluslarası ticaret, farklı ülkelerde iş yapan firmaların ticari ilişkilerini artırmakta ve

Ayrıntılar

Turist Rehberliği Mesleği Nedir ve Nasıl Vergilendirilir?

Ülkemizin bir turizm ülkesi olma yolunda kararlı olarak hızla ilerlemesi, bu sektörde belirli tanım ve ilkelerin

Ayrıntılar

Şüpheli Alacaklara Karşılık Ayırmanın Yeni Yolu: İflas Erteleme

Şirketlerin şüpheli alacak karşılığı ayırmaları ve bunları gider olarak yazmaları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri

Ayrıntılar

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketleri Belirlemeye Kim Yetkili

Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yeni Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile ticari hayatımızda da yeni bir döneme

Ayrıntılar

Kriz Döneminde Yatırımcılar İçin Öneriler

Ekonomi bilimi aslında üç temel insan davranışı esas alınarak oluşturulmuştur. Ekonomi biliminin varsayıma göre her insan

Ayrıntılar

NEDİR BU ÖTV NE ÜZERİNDEN VE NASIL ALINIR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama

Ayrıntılar