Sektör Bültenleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Finans Müdürü

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Finans Müdürü

by 17 Mart 2016 0 comments

Sevgili okuyucularım, her şirketin güncel sorunlarının başında görev karmaşası vardır, zaten para kazanma zorlaşmış bari kasamızda ki parayı nasıl yönetsek de hazırdan gitmese endişesi ile sıklıkla karşılaşırız.

Pratikte karışıklığa sebebiyet veren eylemlerin başında ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Finans Müdürü karışıklığı çok fazladır. Bu karışıklık neden meydana gelir veya birbirini nasıl destekler diye olaya yakın plandan baktığımızda, finansal birim şirketin kaynaklarını en minimize maliyetle yani ideale en yakın şekilde eyleme dönüştürürken, diğer yandan SMMM ise işlem bittikten sonra eylem gerçekleştiren birimden gelen verileri yani bu fiili durumu kayıtlara hatasız aktarması gereken kişidir.

İşte bu iki eylem arasındaki geçiş durumu nerede başlar, nerede biter sorumlulukları nelerdir kim kime karşı hesap sorar kim kime karşı sorumlu durumundadır. Çözmemiz gereken bu önemli karışıklığın neresinden başlayacağımızı bilemediğimizden işlerimizde beklediğimiz performansı yakalamamız da zor ve de ülkemizde her zaman karışıklığa sebebiyet vermekte olan bir durumdur.

Bu işe biraz dikkat çekerken bu yanlış kulvara neden, nasıl ve nereden girildiğini biraz araştırmayı sürdürünce karşımıza çıkan vahim durumun tam da işin başlangıcından itibaren yanlış tanımlamaktan kaynaklandığını, işletmelerimizi iyi niyetle kötü yönetime sevk ettiğimizi anlamak zor değil.

Bu fiili durumu bir iş ilanı üzerinden incelersek konuya daha iyi yorum yapabiliriz.

“……… şirketimizin finans departmanında görevlendirilmek üzere tecrübeli FİNANS DİREKTÖRÜ aranmaktadır” diye başlayan ilan ilanlarda en fazla göze çarpan konu “Finans Müdürü” ihtiyacına yönelik eleman ilanlarında aranan şartların başında “tecrübeli ve aynı zamanda SMMM” olması görülmektedir.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi Maliye bölümlerinden mezun,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • ………… sektöründe minimum 5 sene muhasebe yöneticiliği deneyimi olan,
 • Mali işler (Muhasebe, Finans, Front Office, Stok, Cost, Satın alma, personel  v.b.) faaliyetlerinin denetimleri konusunda deneyimli,
 • Vergi, SGK vb. mevzuatı bilen, güncel olarak yeni çıkarılan mevzuata ve yönetmelikleri takip eden, SMMM belgeli deneyimli,
 • Şirket hesapları, şirket ve müşteri çek/senetleri ile ilgili finansal işlemleri yürütülmesi konusunda deneyimli
 • Lider yönetici vasıflarına yatkın, uluslararası iş anlayışı ve prensiplerinde çalışmayı hedefleyen,
 • Danışmanlığını yaptığımız sektörün lider işletmelerinden biri olan ………firmamızda ……… istihdam edilmek üzere FİNANS DİREKTÖRÜ aranmaktadır.

Teorik açısından yanlış olan bu iş ilanı özellikle işverenin mi tercihi, yoksa şirkette işlerin daha iyiye gitmesini arzulayan ve personel kademesinde gördüğü eksiği tamamlamak isteyen İnsan Kaynakları biriminin mi tercihi?

Bir başka iş ilanı daha incelemek istersek;   

GENEL NİTELİKLER

……… inşaat alanında faaliyet gösteren şirketimiz için FİNANS MÜDÜRÜ aranmaktadır.

 • Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye veya ekonomi bölümlerinden mezun,
 • Finansal planlama, bütçeleme ve raporlama konularında bilgili ve minimum 10 yıl deneyimi olan,
 • Finansal risk analizi yapabilen, Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
 • Proje finansmanı konusunda bilgi sahibi,
 • Vergi, SGK vb. Mesleki güncel mevzuata hakim, güncel olarak yeni çıkarılan mevzuata ve yönetmelikleri takip eden, SMMM belgeli veya bu konuda deneyimli,
 • MS Office ve Mikro Muhasebe Programlarını etkin kullanabilen,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, Analitik düşünebilen, iletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, FİNANS MÜDÜRÜ aranmaktadır

İŞ TANIMI

 • Şirket bünyesinde tasarruf önlemleri almak, bu konuda ilgili birimleri koordine etmek, izlenmesini sağlamak, etkin kaynak kullanımı sağlamak,
 • Finans piyasalarını yakından izlemek, gelişmeleri araştırmak, önlem almak veya etkilerinden fırsat yaratmak,
 • Günlük yoğun finans işlemlerinin koordinasyonu ve kontrolünü yapmak,
 • Günlük banka kayıtlarının kontrol ve raporlanmasını sağlamak,
 • Günlük kasa, ödeme ve para transferi işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve kontrol etmek
 • Ödeme ve tahsilat programlarının hazırlanması ve raporlanması,
 • Günlük, haftalık, aylık ve dönemsel nakit akış tablosu ile gelir-gider, döviz, borç-alacak listelerinin hazırlanması ve takibi,
 • Kasa, banka, kambiyo işlemleri, çek, senet, vergi, SGK, kredi kartı slipleri ve personel aylık-avans ödeme işlemlerini belgelere dayalı olarak muhasebeleştirmek ve takip etmek,
 • Bankalar ve finansal kuruluşlar ile görüşme ve pazarlık süreçlerini takip etmek, bilgi ve belge akışını temin etmek
 • Banka kredi sözleşmelerini, Leasing sözleşmelerini ve operasyonları kayıt altına almak,
 • Banka ve diğer finansal kuruluşlarla ilişkilerin sağlıklı ve düzenli yürütülmesini sağlamak,
 • Finansal verilerini mizan, bilanço, kar-zarar, vergi beyanı, diğer resmi beyanları ile birlikte izlemek,
 • Yatırım aşamasındaki projelerin nakit akışları ve kredilendirilmesini takip etmek,
 • Yıllık/ aylık bütçe hazırlayarak, fiili durum ile karşılaştırmasını analiz etmek,     Müşteri risk durumu analizi yapmak ve üst yönetime raporlamak

Yukarıdaki her iki örnekte göründüğü gibi Finans konusunda eksiğimizi hissetmekteyiz ancak çözüm noktasında yani işin başında yanlış kulvara girerek ve bu birime etkin bir yönetici bulalım derken yine muhasebeci ilanı vererek finansal beklentiler içine girmekteyiz dolayısıyla da Finans biriminde hayal kırıklığına uğramaktayız. Finansal birimin analiz ve raporları bir işletmenin yönetim kararlarını birinci dereceden etkiler,  bu finansal raporlar kurumun hayatiyeti için gerekli kararlar verilirken bakılması gereken en temel verilerdir. Şirketlerin büyümesini etkileyecek kredi, yatırım ve pazar seçimi konusunda ne şekilde bir strateji izlenmesi gerekecek, dönemsel olarak dikkat edilmesi gereken tüm hayati hususlar,  finansal ve onların türevi olan yönetime raporlama ve onların sağlıklı analizleriyle doğrudan ilişkilidir.

Teorik olarak SMMM 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile tanımlanarak verilmiş bir ünvan olmasının yanında, Finans Müdürlüğü ise fiilen yapılan bir iş tanımıdır. SMMM daha çok yasal mevzuatları takip eder, muhasebenin teknik ayrıntılar ve beyanların üzerine yoğunlaşır. Finans Müdürü ise şirketin geleceği ve sağlığı için finansal verileri tablolar halinde yorumlar ve bunların üzerine yoğunlaşır.

Bu meslekler her ne kadar birbirlerini çağrıştırsalar hatta beslerseler de icra edilirken ikisi de farklı kulvarda ilerliyorlar, SMMM unvanına sahip bir Finans Müdürü iseniz muhasebe mesleğini sürdürmek durumunda her iki tarafta da hatlar ve eksiklikler ortaya çıkar, öyle ise istekli ve başarılı olmayı hedeflediğiniz bir tarafı benimseyerek  işe devam edilmesi en makbul bir tercih olacaktır.

Bir SMM Müşavirden Finans Müdürlüğü, Finans Müdüründen de SMM Müşavirlik beklemek ise bir hata olmakla beraber, bu iki görevin bir kişide toplanmasının diğer bir riski de otokontrole zaaftır çünkü bu iki birim aynı zamanda birbirini oto kontrolle denetler.

Zora ki bir SMM Müşavir aynı zamanda Finans Müdürlüğü görevine getirilirse otokontrol da ortadan kalkacaktır, yaptırılan iş verimli bir netice vermeyeceği gibi denetimde de bir kontrolsüz bir açık ortaya çıkacaktır.

Daha aydınlık bir gelecek, kurumlarımız da denetime açık ve daha şeffaf birimlerin gelişmesi için geribildirimlerinizi bekliyorum Selam ve dua ile hoşçakalın.

Yorum Yok

Konuya Yorum Ekleyin

Yorum Yok!

Yazıya Yorum Ekleyin.

Verileriniz Güvenlik Altındadır!E-Posta Adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır..


dokuz + = 12